Galvenā lapa Projekti 2013

  01.01.2012. – 31.12.2013.
  Sadarbības partneris Limbažu 3.vidusskolas projektā „Sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalsta un iekļaujošās izglītības pasākumi Limbažu novadā”, Nr.2011/0024/1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/010  22.04.2013. - 31.12.2013.
  Biedrība "Mēs - nākotnei!" piedaloties iepirkumu konkursā ieguva tiesības  2013.gadā veikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra reģionālā sadarbības partnera  pienākumus " Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novadu teritorijās, 22.04.2013. līgums Nr. 1-25/12.  09.05.2013. – 31.08.2013.
  Projekts „Pieci zīmuļi – Lādezerā”.
  Projekta finansējums  LVL 700,00
  Projekts tiek īstenots ar Limbažu novada pašvaldības finansiālo atbalstu.
  Projekta īstenošanu līdzfinansē biedrība “Mēs – nākotnei!”

  01.05.2013. – 31.05.2014.
  Projekts  „ES  – ES  darba tirgū”
  Projektu finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.Projekta finansējums  EUR 5450,00
  “Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”
  Projekta īstenošanu līdzfinansē biedrība “Mēs – nākotnei!”

  19.08.2013. – 20.08.2014.

  Projekts  „Step in Europe with music”
  Projektu finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.Projekta finansējums  EUR 21081.40
  “Šis projekts finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”
  Projekta īstenošanu līdzfinansē biedrība “Mēs – nākotnei!”

  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1437867
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 5 viesi