Galvenā lapa Mediācija skolā

  Mediācija - strīdu risināšanas process ar neitrālas trešās personas piedalīšanos, kuras uzdevums ir atbalstīt konfliktā iesaistītos cilvēkus, lai tie varētu vai nu nonākt pie savstarpēji pieņemama atrisinājuma, vai vismaz rast izeju no konflikta.

  2008. gada janvārī – decembrī Limbažu rajona Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības inspektore, metodiķe darbā ar jaunatni Ņina Luščenoka organizēja rajona jauniešiem kursu „SKOLĒNS – STARPNIEKS” vai „SKOLĒNS –MEDIĀTORS”. Apmeklējot kursus, jauniešiem tika piedāvāta iespēju apgūt skolēna - mediatora prasmes un iemaņas. Nodarbības vadīja psiholoģe Gundega Lāce. Jauniešiem, kuri apmeklēja kursus 6 mēnešu garumā (gada laikā notika 2 kursu apmācības) bija ne vien cītīgi jāapmeklē katru mēnesi nodarbība rajonā, bet arī pirms, savās skolas skolēniem bija jāvada nodarbības, jāveido nodarbību programmas un jāveic nodarbību dalībnieku aptauju un nodarbības izvērtēšanu. Šajos kursos mēs apguvām prasmes, kuras ir jāzina mediatoram, īpašības, kādām ir jāpiemīt, aktivitātes, kuras viņš drīkst un kuras nedrīkst veikt, cik daudz viņš var ieskaitīties sesijas laikā, lai palīdzēt konfliktā iesaistītajiem. Svarīgākā mediatora īpašība - uzticēties saviem vienaudžiem, kuriem ir vēlme palīdzēt un nodrošināt iegūtas informācijas konfidencionalitāti.
  Šīs apmācības bija ļoti interesantas, izglītojošas un tajās nekad nebija garlaicīgi. Kad mēs šo kursu bijām izgājuši, nokārtojām pārbaudījumus, t.sk. izveidojām prezentācijas materiālus nodarbībām, mēs saņēmām Limbažu rajona Izglītības pārvaldes izsniegto apliecību. Kurš mums būs noderīgs, kā dokuments, kas apliecina iegūtas prasmes, kā skolēns – mediators, kā arī, rakstot savu CV.
  Šobrīd ir jautājums – vai šo mediatora prasmi vajag plašāk realizēt, pielietot savā skolā šim sertifikātu saņēmušajam jaunietim? Kā to izdarīt un kādas priekšrocības tas dotu?
  Skola ir vieta, kur jaunietis pavada ļoti daudz laika. Un kā ir zināms bieži skolās ari risinās dažādi konflikti skolēnu starpā, kurus skolēniem ir grūti atrisināt bez citu cilvēku palīdzības. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti noderīgi ja šādu funkciju pildītu šie skolēni- mediatori. Vienīgais, lai skolēns – mediators varētu veikt šo pienākumu, mēs būtu priecīgi, ja mūsu skolotāji, skolu administrācija uztvertu mūs, kā sadarbības partnerus, kuri arī spēj sniegt atbalstu skolas administrācijai, klases audzinātājam skolēnu problēmu risināšanā. Lai mediators darbotos skolā, būtu jauki, ja šim mērķim pēc stundām (vai starpbrīdī) , piemēram, varētu izmantot kādu no konkrētām skolas telpām, kur mediatori varētu noturēt savas sesijas. Tikko, Limbažu rajona Izglītības pārvalde, jau atkārtoti visām rajona izglītības iestādēm izsniedza grāmatu „Mediācija skolā” un video materiālus par konfliktu risināšanu skolā. Skolēni – mediatori apmācības laikā arī saņēma daudz metodisko - izdales materiālu, ar kuru palīdzību paši jaunieši un skolotāji var skolēniem organizēt informatīvi – izglītojošus pasākumus, ar mērķi izglītot jauniešus, lai mazinātu vardarbību skolēnu vidū, kā arī informētu skolēniem par iespēju saņemt palīdzību, piemēram, ka skolēna – mediatora.

  Inga Saviele, Umurgas pamatskolas Skolēnu domes priekšsēdētāja, Limbažu rajona Skolēnu domes aktīviste, skolēns – mediators.

   

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1409943
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 12 viesi