Galvenā lapa Projektu aktivitātes Nāc, pielaiko profesiju! 2016_05_26_Umurgas_pamatskola

  Vai pielaikosim profesiju arī Umurgā? Nu, protams:)

  Turpinot projekta „Nāc pielaiko profesiju” aktivitātes, biedrības aktīvisti  - projekta komanda šodien, 26.05.2016. ar radošajām nodarbībām viesojās Umurgas pamatskolā.

  Sākumā lai ar visiem iepazītos biedrības vadītāja Ņina Luščenoka ar spēles palīdzību rosināja jauniešus visiem nedaudz pastāstīt par sevi,  savu izvēlēto nākotnes profesiju un nosaukt dažas no savām pozitīvajām īpašībām. Priecēja fakts, ka daudzi jaunieši mācēja gan sevi uzslavēt, gan zināja pastāstīt par ko vēlas nākotnē kļūt. Tad ar aktivitātes un projekta mērķi (ar neformālās izglītības metožu palīdzību, veicināt jauniešos interesi par uzņēmējdarbības (darba) iespējām laukos, motivēt viņos interesi un vēlmi mācīties,  apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras jaunieši izmantos karjeras izveidē, līdzdarbojoties sabiedriskajos procesos un ietekmējot  Limbažu novada, Latvijas un ES lauku tautsaimniecības attīstību, ES sabiedrības un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu) Ņina turpināja raisīt jauniešos interesi par profesijas izvēli, par darba iespējām laukos, mūsu novadā, par jauniešu iespējām darba tirgū ES. Informēja jauniešus par darba iespējām vasarā, bija daudz jautājumu, jo daudziem jauniešiem nebija zināms kur un kā varētu sev meklēt vasaras darbu, kas dotu viniem gūt papildus ienākumus vasarā.  Kur pieteikties,  kur saņemt informāciju par darba iespējām, kādi darbi tiek piedāvāti jauniešiem, kuros darbos var pieteikties, lai neapdraudētu savu veselību  un drošību? Šie un citi jautājumi interesēja jauniešus, kas priecēja mūs, jo diskutējot mums veidojas sadarbība, iespēja sniegt jauniešiem viņiem nepieciešamo informāciju. Jaunieši tika informēti arī par projekta finansētāju, Jaunatnes starptautisko programmu, t.sk. programmas ERASMUS + piedāvātām iespējām jauniešiem. Kas jauniešos raisīja nopietnas pārdomas par projekta rakstīšanu, sadarbību ar biedrību, lūdza biedrībai atbalstu un konsultāciju projekta izstrādē.
  Turpinot aktivitātes programmu, pēc prezentācijas jaunieši tika pulcēti radošajās darbnīcās, kuru mērķis ir gan „stiprināt”  pacietību un izdomu, kas nepieciešamas jebkuram jaunajam uzņēmējam, gan arī iemācīties izgatavot potenciālo uzņēmuma produktu. Vadīt darbnīcu darbu iesaistījās biedrības jaunieši : Sabīne Timermane, Adele Korba un Līga Vikse. Kopā ar jauniešiem tika gatavoti foto rāmīši no kompaktdisku vāciņiem, un pīti atslēgu piekariņi, kas prasīja gan laiku, gan pacietību.
  Kā jau tika sagaidīts arī šajā skolā lielākās grūtības sagādāja piekariņu veidošana, jo prasīja daudz laika un pacietības, lai pinums nesajuktu, bet par to, ka jauniešiem viss būs pa spēkam un ka šajā skolā  mācas uzmanīgi, ieinteresēti jaunieši liecināja arī tas,  ka lielākā daļa jauniešu, pirms salīmēja foto rāmīšus apjautājās nodarbību vadītājām vai vāciņi salikti pareizi un ja nejutās droši savās darbībās nebaidījās apvaicāties, prasīt padomu.
  Arī šodien neizpalika saruna par jauniešu veselīgo dzīves veidu, par palīdzības sniegšanu sev un vienaudžiem. Lai rosinātu jauniešus aizdomāties par šiem un citiem jautājumiem  piedāvājam jauniešiem prezentāciju, organizējām nelielu konkursu. Vēlāk, praktiski darbojoties  ar jauniešiem, tika runāts par atkarību izraisošo vielu kaitīgumu,  par to kā pareizi sastādīt savu ēdienkarti, kā sazināties ar palīdzības dienestiem, kā veikt drošības pasākumus, kas būtu jāievēro vasarā, piemēram, pie ūdens, mežā, u.c.  Jauniešiem pašiem, praktiski darbojoties, bija iespēja uzlikt pārsējus  savainotai rokai,  par cietušajiem izmantojot klasesbiedrus. Jauniešiem praktiski tika parādīts kā sniegt pirmo palīdzību bezsamaņā esošai personai, kura neelpo. Šeit, protams, palīgā nāca māsiņa ar  Lelli Anniņu uz kuras paši drosmīgākie jaunieši varēja izmēģināt tikko iegūtās zināšanas.
  Un, protams, aktivitātes noslēgumā jaunieši cienājās ar Maiznīcas Lielezers cepto kliņģeri, baudīja garšīgās smalkmaizītes un baudīja kvasu, kuras tika iegādātas projekta „Nāc, pielaiko profesiju” ietvaros.
  Biedrības „Mēs – nākotnei!” vārdā sirsnīgs paldies Umurgas pamatskolas kolektīvam un personīgi, direktores vietniecei audzināšanas  darbā Ilzei  Švarcai, par atbalstu un sadarbību aktivitātes īstenošanā.

  „Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

  Aktivitātes darba grupas vārdā, Adele Vēsma Korba

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1446927
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 10 viesi