Galvenā lapa Projektu aktivitātes Nāc, pielaiko profesiju! 2016_06_06_Nac_pielaiko_nosledzas

  Mēs – nākotnei! aicināja Limbažu novada jauniešus
  pielaikot profesiju!

  Projekta fotomateriāli - https://www.facebook.com/mes.nakotnei/

  Biedrības „Mēs – nākotnei!” viens no darbības virzieniem, saistīts ar  atbalsta sniegšanu jauniešiem, t.sk. nodarbinātības jomā.

  Tāpēc, arī šajā gadā biedrība ar savu projektu „Nāc, pielaiko profesiju!” piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam ietvaros, izsludinātājā projektu konkursā, un sava projekta īstenošanai ieguva valsts budžeta finansējumu 2496,25 Eur apmērā.
  Projekta mērķis - ar neformālās izglītības metodēm veicināt jauniešos interesi par uzņēmējdarbības (darba) iespējām laukos, motivēt viņos interesi un vēlmi mācīties, apgūstot jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras jaunieši izmantos karjeras izveidē, līdzdarbojoties sabiedriskajos procesos un ietekmējot Latvijas un ES lauku tautsaimniecības attīstību, ES sabiedrības un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projekta mērķauditorija ir Limbažu novada lauku skolu jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem.
  Projekta ietvaros, biedrības „Mēs - nākotnei!” valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja Ņina Luščenoka, kopā ar brīvprātīgo palīgu  komandu  - jauniešiem Sabīni Timermani, Sabīni Namnieci, Adeli Vēsmu Korbu, Līgu Viksi, biedrība biedri – medicīnas māsiņu Marīju Vītolu no 23.05. līdz 27.05. nedēļas ietvaros, viesojās visās Limbažu novada „lauku” pamatskolās: Baumaņu Kārļa Viļķenes, Vidrižu, Lādezera, Umurgas un Pāles pamatskolā un 13-15 g.v. jauniešiem - projekta mērķauditorijai novadīja aktivitāti „Nāc, pielaiko profesiju!”, kuras ietvaros, jaunieši tika informēti par nodarbinātības iespējām, iepazīstināti ar darba tiesībām un arī brīvprātīgā darba iespējām, jauniešu iespējām ES un programmas ERASMUS+ ietvaros. Bet jauniete Aija Šepko, darbojoties pie datora, pie biedrības portāla-  atbalstīja komandu veidojot aktivitāšu reklāmas materiālus - afišas, izdales materiālus, kā arī pasākumiem  -diplomus, apliecinājumus, u.c.
  Darbojoties ar jauniešiem skolās, cenšoties iedvesmot uz savas uzņēmējdarbības sākšanu, tika īstenotas radošās darbnīcas, kurās varēja smelties idejas saviem pirmajiem produktiem, kā arī izmēģināt ar savām rokām izveidot dažus no tiem - foto rāmīšus no kompaktdisku vāciņiem un, trenējot, pacietību, sapīt atslēgu piekariņu no dažādiem materiāliem. Kā topošie jaunie uzņēmēji, kuri būs atbildīgi par saviem darbiniekiem, jaunieši medmāsas Marijas Vītolas vadībā apguva arī pirmo palīdzību gan teorētiski piedaloties nodarbībā, gan arī praktiski demonstrējot savas prasmes uz mācību lelles Annas. Svarīgi bija iemācīt arī savstarpējo komunikāciju un darbošanos komandā, tāpēc atslodzes brīžos tika spēlētas saliedēšanas spēles. Jaunieši, ar dažādu uzdevumu, saliedēšanas spēļu palīdzību „mācījās” sevi pozitīvi pašdisciplinēt, pašcildināt, un jāatzīmē, ka tas padevās diezgan grūti, kā nu kurā mērķauditorijā. Aktivitātes norisei, projekta ietvaros tika iegādāti materiāli, piederumi, kā arī jauniešiem tika sagādāti našķi. Skolās, pēc katras aktivitātes, jaunieši aizpildīja pasākuma izvērtēšanas anketas. Aktivitāšu vadītājiem bija patiess prieks par sava darba rezultātiem, jo jaunieši atzinīgi novērtēja gan pasākumu vadīšanas kvalitāti, gan iespēju iegūt jaunās zināšanas, prasmes un iemaņas nodarbinātības, u.c. jomās.
  Turpinot projektu, četriem jauniešiem no katras skolas bija iespēja doties uz Lādezera pamatskolu, kur trīs dienu garumā no 1.jūnija līdz 3. jūnijam, tika īstenota projekta aktivitāte „Jauno uzņēmēju radošās dienas”. Šajās dienās viņi turpināja jau savā skolā iesākto, tikai jau daudz padziļinātāk un nopietnāk, tiekoties ar dažādu jomu speciālistiem.
  Pirmā diena, kad jaunieši Ņinas vadība bija iepazinušiem ar aktivitātes Iekšējās kārtības noteikumiem, bija  arī izstrādājuši pašu izveidoto Kārtības rulli,  dienas programma galvenokārt tika veltīta tieši nodarbinātībai - par to stāstīt un ievirzīt jauniešus uz sev piemērotākā karjeras ceļa bija ieradusies NVA Limbažu filiāles karjeras konsultante Ramona Kočane, kura nodeva gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktiski katram jaunietim ar testa palīdzību centās parādīt virzienu un attiecīgi padomāt par viņam saistošākajām profesijām. Pēcpusdienā ar jau minēto brīvprātīgo palīdzību tika īstenotas radošās darbnīcas, kurās šoreiz jauniešiem tika mācīts, kā veidot „savā pirmā” uzņēmuma produktu - ziepes un vannas bumbas. Radošo darbnīcu vadīja Sabīne Timermane. Rezultāts bija skaists un arī smaržīgs, bet, kas svarīgākais, tika iegūta prasme izveidot produktu, ar kuru iespējams sākt savu uzņēmējdarbību. Sabīnes stafeti pārņēma Marijas māsiņa, kura jau daudz plašāk jauniešus izglītoja ar veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, kā arī pieskārās atkarību problēmai, u.c. Teorētiskai informācijai mijoties ar praktisku darbību sekoja ilgi gaidītā vakara aktivitāte- orientēšanās, kuru sagatavoja un vadīja jaunsargu instruktore un sporta skolotāja Liene Zilberte, viņai palīdzēja skolotāja Dace Gaile. Svarīgākais šajā aktivitātē bija darboties kā komandai, sameklēt objektus, šīm nolūkam tika iegādāti kompasi. Vakara noslēgumā jauniešiem savas sadarbības un komunikācijas prasmes nācās likt lietā atkārtoti, jo viņus gaidīja pārsteiguma izbrauciens ar laivām,  un katamarānu, kuru īstenot palīdzēja biedrības „Lādes ezers” aktīvisti. Jaunieši varēja diskutēt un apmainīties viedokļiem par makšķerēšanas mākslas prasmēm, iespēju darboties biedrībā. Dienā padarītais, tika izvērtēts tur pat, sēžot pie ugunskura un baudot dažādus našķus.
  Otrās dienas rīts sākas ļoti aktīvi un agri, visus modināja skolotājas Liene un Dace, lai jauniešus izkustinātu rīta rosmē. Un pēc brokastīm, kopā ar projekta vadītāju, skolotāju Daci, māsiņu Mariju un brīvprātīgajiem visi jaunieši devās pārgājienā uz zemnieka Alda Daboliņa vadītu saimniecību „Ausmas”, kuras saimnieki bija ļoti laipni, atsaucīgi, un jauniešiem pastāstīja par savu darbību un veiksmes stāstu, kā arī iepazīstināja ar niansēm, kuras svarīgas izvēloties šādu dzīves modeli dzīvojot laukos. Ņemot vērā to, ka mērķauditorija ir jaunieši no laukiem, šī bija ļoti noderīga tikšanās, kas ļāva saprast reālo praktisko pusi tam, kā tas ir - darboties saimniecībā. „Ausmas” saimnieku stāsts rosināja jauniešus aizdomāties par dzīves vērtībām, jo saimnieki sniedza jauniešiem svarīgas atziņas, kādi nosacījumi tiek ņemti vērā pieņemot interesentu/darbinieku darbā, tie bija ļoti vērtīgi un dzīvei noderīgi padomi. 
  Atpakaļceļā jaunieši organizēja Labdarības aktivitāti - talku, kuras ietvaros, ejot atpakaļ uz skolu sakopa lielceļu, Lādezera teritoriju, salasot ceļmalā izmestos papīrus un citus atkritumus. Cimdi rokā, maisi pie rokas un, darbojoties komandā, ātri vien viss bija sakopts. Jaunieši un aktivitātes vadītāji bija priecīgi par padarīto. Atgriežoties skolā, paēdot pusdienas, nu bija laiks radošai darbnīcai, bet ņemot vērā, ka uzņēmēja A. Vēvera dienas kārtība bija pārpildīta ar dažādu pienākumu veikšanu, aktivitātes programmu nācās nedaudz pamainīt, un uzreiz pēc pusdienām devāmies nākošajā vizītē pie jaunā uzņēmēja Lādezerā, kurš ar LAD projektu konkursā piekaisto finansējumu veido sulu pagatavošanas uzņēmumu. Esot ciemos topošā uzņēmumā, ogu un dārzeņu pārstrādes cehā,  jauniešiem bija iespēja ne tikai dzirdēt, kā notiek jauna uzņēmuma rašanās un veidošana, bet arī to redzēt uz vietas, lai tik tiešām saprastu, ka jebkurā darbībā vispirms ir jāiegulda sevi, savu laiku, savus līdzekļus, un ja ir iespēja, var piesaistīt projektu finansējumu, kas ir nopietns atbalsts jauniem uzņēmējiem. Iedvesmojoša bija doma, ka, lai sāktu, pietiek ar ideju, protams, ar materiāliem, lai darboties. Paturot to prātā, atgriežoties skolā, darbojāmies radošajā darbnīcā, kurā piedāvājām no ikdienas lietām (skārda bundžas un plastmasas karotēm) izveidot lotosa zieda svečturus, bet no šampūna pudelēm- telefona turētāju, kas daļēji bija jauniešu patstāvīgs darbs. Šis darbs bija piņķerīgāks par ziepju vārīšanu un prasīja pacietību ne tikai gatavā produkta sagaidīšanā, bet arī pašā radīšanas brīdī. Tā kā darbs tika veikts gana ar asiem, gan karstiem priekšmetiem, pirmās palīdzības sniegšanu un zināšanām, kā rīkoties nestandarta „avārijas” situācijās, iemācīt to bija ieradusies Marijas māsiņa, ļaujot katram  no jauniešiem  praktiski izmēģināt- pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas, lai pārliecinātos, ka vajadzības gadījumā jaunieši paši spēs sniegt palīdzību viens otram, vai paši sev. Par laimi- reālās situācijas to nepieprasīja. Uz sadarbību bija vērsta Lienes, ar Daces atbalstu izveidotā nakts trase, kurā visi posmi bija jāveic kopā kā komandai, jo uzdevumi bija izveidoti tādi, ka bez savstarpēja atbalsta tos izpildīt nemaz nebija iespējams. Šī uzdevuma veikšanai bija nepieciešamas virves, karabīni, kurus biedrība iegādājas projekta ietvaros. Brīvos brīžos jaunieši varēja spēlēt volejbolu, basketbolu, bija iespēja iekurināt ugunskuru, kā arī ar Lādezera ciemata jauniešiem spēlēt futbola spēle.
  Neskatoties, ka dienas (nakts) noslēguma, bija liels nogurums, jaunieši labprāt iesaistījās dienas aktivitātes izvērtēšanā, daļa no jauniešiem, kuri nevarēja aizmigt, vēlējas noskatīties biedrības izveidoto video projekta „Step in Europe with music”. Skatoties video, biedrības vadītāja jauniešus informēja par jauniešu iespējām programmu „Jaunatne darbībā” un ERASMUS + ietvaros, par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras piedāvātajām iespējām jauniešiem.
  Trešajā dienā – neformālās izglītības programmas ietvaros jauniešiem tika piedāvāta nodarbība „Es esmu! Es varu! Es daru!”, kuru vadīja nodarbības vadītāj - trenere Paula Āboliņa – Ābola, kura darbojas biedrībā „NEXT”, u.c. Paula, ar dažādu metožu palīdzību,  visas dienas garumā jauniešus iesaistīja radošās aktivitātēs. Jaunieši strādāja grupā, komandās, iesaistījās dažādās komandas saliedēšanas aktivitātēs, kā arī, veidojot savus uzņēmumus - komandā pildīja dažādus uzdevumus, tā pilnveidojot savas  esošās zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstot jaunas. Komandu darbs tika vērsts  uz sadarbību komandā, jaunu ideju ģenerēšanu un nodarbinātības veicināšanu, darbojoties visiem kopā,  daloties viedokļiem, atbalstot viens otru, jauniešiem cēlās pašapziņa,  viņu pašvērtējums, un tas bija ieguvums, katram no jauniešiem, kuri piedalījās nodarbībā. Nodarbības pārtraukumos, jaunieši spēlēja spēles, bija prieks novērot, ka triju diena laikā izveidojas lieliskā komandā, un spēlēs piedalījās visi jaunieši kopā.
  Pasākuma noslēgumā visa projekta komanda, jaunieši un ciemiņi, kuri bija ieradušies pēc jauniešiem, pulcējās  pie draudzības ugunskura, lai dalītos iespaidā par redzēto, dzirdēto un izvērtētu, cik daudz katrs sev ieguvis un kas bijis noderīgs jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, karjeras veidošanai. Protams, neizpalika arī  savstarpējo attiecību, atbalsta pasākumu izvērtēšana, jauniešu viedokļu uzklausīšana un projekta komanda atbildēja un jauniešu uzdotiem jautājumiem. Dienas izskaņā, visiem bija jādodas mājup, kaut gan lielāka daļa no jauniešiem nevēlējas to darīt. Vairākus no jauniešiem, kuriem vecāki, nevarēja atbraukt pakaļ, projekta vadītāja personīgi nogādāja mājā. Neskatoties, uz to, ka arī trešās dienas  norises noslēdzas vēlu vakarā, komandai liels nogurums, bet tajā paša laikā, bija lielisks noskaņojums un gandarījums par paveikto projekta ietvaros, jo jauniešu paustie viedokļi, atsauksmes, novērtējumi un aicinājumi organizēt vairāk līdzīgus projektus, rosināja komandu jau nākošajam projektam
  Kā atzina paši jaunieši, projekta rezultātā jaunieši ir apguvuši jaunas neformālās izglītības metodes, kompetences, kā arī pilnveidojuši un attīstījuši komunikācijas, sadarbības, uzņēmīguma, radošuma, uzņēmējdarbības, u.c. prasmes, iesaistījušies lēmumu pieņemšanas procesā, iemācījušies veidot praktiskas lietas, kas varētu būt viens no produktiem, veidojot arī savu uzņēmumu. Neskatoties uz to, ka projekta svarīgākas aktivitātes nu jau aiz muguras, biedrības aktīvistiem priekšā vēl nopietns darbs pie projekta dokumentācijas sakārtošanas, materiālu, izvērtēšanas anketu apkopošanas, projekta atskaites sagatavošanu.
  Biedrības „Mēs – nākotnei!” vārdā, īpaši pateicamies  Lādezera pamatskolas kolektīvam, personīgi skolas direktorei  Taigai Plitniecei, pavārei Anitai Martinsonei un viņas palīgiem par viesmīlību, atbalstu un palīdzību aktivitātes norisē. Sirsnīgs paldies par palīdzību mūsu projekta aktivitātes „Jauno uzņēmēju radošās dienas” atbalstītājiem Alda Daboliņa Z/S „Ausmas” komandai,  A.Vēverim, biedrībai „Lādes ezers” un personīgi Jānim Martinsonam, biedrībai „NEVT”, visiem sadarbības partneriem – Limbažu novada pamatskolu kolektīviem, jauniešiem un viņu vecākiem. Biedrības, Limbažu novada jauniešu vārdā, liels  paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par mums piedāvātu iespēju, īstenot projektu „Nāc, pielaiko profesiju!” Limbažu novada jauniešu labā! Paldies mūsu sadarbības partneriem- atbalstītājiem, kuri palīdzēja nodrošināt projekta reklāmu l/s „Auseklis”, Limbažu TV un L&I Reklāmdruka  kolektīviem!
  Lasiet par mums: www.limbazi24.lv, l/s „Auseklis” 14.06.2016. un skatāties Limbažu TV – 06.09.2016. https://www.youtube.com/watch?v=FobW42L4lhQ, novada portālā www.limbazi.lv , novada pagastu portālos, u.c., kā arī biedrības profilos www.draugiem.lv, www.facebook.lv, twitter kontā, u.c.
  Projekta komandas vārdā  Līga Vikse, Ņina Luščenoka

  „Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

   
  Autorizācija  Statistika
  Reģistrēti lietotāji : 4
  Raksti : 653
  Rakstu skatīšanās reizes : 1446933
  Klātienē
  Šobrīd klātienē ir 8 viesi